Σύστημα Συλλογής Στατιστικών Δεδομένων Μονάδων Υγείας


Συλλογή δεδομένων

Μηνιαία εισαγωγή οικονομικών και λειτουργικών δεδομένων από μονάδες υγείας πανελλαδικά.

Επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών

Μέσω του BIforms τα δεδομένα ελέγχονται και αποστέλονται στο Yπουργείο για περαιτέρω ανάλυση.

Συνδεθείτε εδώ!

για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του BIforms

Συστημα Διαχειρισης και Επιχειρηματικης Ευφυϊας Ε.Σ.Υ.


ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ